Sadaļā ir pieejami apkopotie dati par augstākās izglītības iestāžu absolventiem (absolventu monitorings), kas tiek veikts atbilstīgi 2019. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 276 „Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”.

Projekta partneri