Sadaļā ir pieejami apkopotie dati par augstākās izglītības iestāžu absolventiem (absolventu monitorings), kas tiek veikts atbilstīgi 2019.gada 25.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 276 „Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”.

Projekta partneri