• monit1

  Augstākās izglītības programmu absolventu monitoringa rīks

  Monitoringa rīka mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību par augstāko izglītību ieguvušo personu nodarbinātību, ienākumiem un nodarbinātības / bezdarba līmeni 10 gadus pēc augstskolas beigšanas. 
  Rīka informatīvie materiāli video formātā pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas YouTube kanālā. Savukārt, līdz šim jau sagatavotās publikācijas pieejamas te

  Atvērt
 • monit1

  Skolu tīkla efektivitātes monitoringa rīks

  Monitoringa rīks aptver pašvaldību pakļautībā esošās vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes. Tā mērķis ir novērtēt to, kādā mērā izglītības iestādes sasniedz konkrētus izglītības kvalitātes rādītājus, kā arī to, cik lietderīgi un efektīvi tiek izmantoti valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi pašvaldību izglītības iestādēs. Rīks tiks publicēts 2021./2022. mācību gada 2.semestrī.

  Atvērt

Projekta partneri