Datu kopā pieejama informācija par izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas, kontaktinformāciju uz 2023./2024.mācību gada sākumu.

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija (VIIS, operatīvie dati)

Projekta partneri