Datu kopā pieejama izglītības iestāžu, kas īsteno vispārējās pamata un vidējās izglītības programmas, kontaktinformācija uz 2023./2024. mācību gada sākumu.

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija (VIIS, operatīvie dati)

Projekta partneri