Datu kopā pieejama informācija par pedagogu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija (oficiālā statistika)
 

Projekta partneri