Datu kopā pieejama informācija par pedagogu skaitu vakara un neklātienes skolās.

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija (oficiālā statistika)

Projekta partneri