Datu kopā pieejama informācija par skolotāju skaitu vispārizglītojošajās dienas skolās.

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija (oficiālā statistika)

Projekta partneri