• monit1

  Augstākās izglītības programmu absolventu monitoringa rīks

  Monitoringa rīka mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību par augstāko izglītību ieguvušo personu nodarbinātību, ienākumiem un nodarbinātības / bezdarba līmeni 10 gadus pēc augstskolas beigšanas. 
  Rīka informatīvie materiāli video formātā pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas YouTube kanālā. Rīka info grafikas pieejamas te. Savukārt, līdz šim jau sagatavotās publikācijas pieejamas te

  Atvērt
 • monit1

  Obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu indeksa atspoguļojums

  Vizualizācijas mērķis ir sniegt vizuālu un informatīvu materiālu par vispārējo izglītības iestāžu obligāto centralizēto eksāmenu indeksa komponentēm.

  Atvērt

Projekta partneri