• monit1

  Vispārējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu skaits, vidējais atalgojums un noslodze

  Vizualizācijas mērķis ir sniegt informatīvu materiālu par pirmsskolas, vispārējā pamata un vidējā izglītībā nodarbināto pedagogu un skolotāju skaitu un to raksturojošiem rādītājiem.

  Atvērt
 • monit1

  Vispārējās izglītības iestādes un izglītojamo skaits

  Vizualizācijas mērķis ir sniegt vizuālu un informatīvu materiālu par vispārējo izglītības iestāžu tīklu, izglītības iestāžu piedāvātajām programmām un izglītojamo skaitu tajās.

  Atvērt
 • monit1

  Obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu indeksa atspoguļojums

  Vizualizācijas mērķis ir sniegt vizuālu un informatīvu materiālu par vispārējo izglītības iestāžu obligāto centralizēto eksāmenu indeksa komponentēm.

  Atvērt
 • monit1

  Augstākās izglītības programmu absolventu monitoringa rīks

  Monitoringa rīka mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību par augstāko izglītību ieguvušo personu nodarbinātību, ienākumiem un nodarbinātības / bezdarba līmeni 10 gadus pēc augstskolas beigšanas. 
  Rīka informatīvie materiāli video formātā pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas YouTube kanālā. Rīka info grafikas pieejamas te. Savukārt, līdz šim jau sagatavotās publikācijas pieejamas te

  Atvērt

Projekta partneri